Holistická kvalita dosažená v souladu s přírodou

Potravina , která nese označení Demeter byla vypěstována podle striktních biodynamických pravidel - v harmonii s přírodou. Biodynamické farmy používají organický přístup který spojuje holistickou kvalitu s produkčním cyklem. Každý element zemědělského systému má svou vlastní unikátní důležitou roli ať jde o půdu , semínka, rostliny, zvířata nebo lidi .Každý článek podporuje a zesiluje ostatní a díky tomu vytváří hospodářství které je přirozený a sebezodpovědný živý organismus .
Použití chemických a syntetických pesticidů , hnojiv a geneticky upravených technologií je v biodynamickém zemědělství přísně zakázáno .

Demeter zemědělství je unikátní ve svém důsledném a holistickém přístupu protože vlastně díky biodynamickým metodám hospodaření dává přírodě zpět více nežli si bere .

Biodynamické hospodářství slaví 90 let - Cesta k budoucnosti

V roce 2014 hodnocení Demeter kvality oslavilo již 90. výročí. V roce 1924 Rudolf Steiner přednášel v Koberwitzu pro farmáře kteří následně založili "Hospodářský směr" který je základem pro Demeter zemědělství. Dnes , 90 let poté, nějakých 1 400 farem a přes 330 výrobců v Německu pracuje podle biodynamických obchodních principů. Jako mezinárodní značka je Demeter přítomen na každém kontinentu světa. Od Argentiny až po Uruguay přes 8000 farem v celkem 50 zemích světa pracuje na 160 000 hektarech půdy a dodržuje pravidla bio-dynamického hospodaření v Demeter standartech . Pro více informací navštivte webové stránky Demeter výročí .